Medarbetare berättar

Medarbetare berättar

Medarbetare berättar

Vill du veta mer om oss? Ta del av medarbetares egna berättelser här nedan.

Till våra lediga tjänster

”Jag kommer att fokusera på att hitta affärsnytta för våra kunder och erbjuda den djupgående kunskap som vi besitter inom Konsultnet till våra kunder. Det handlar mycket om att leverera rätt lösningar som uppfyller uttalade mål från kund. Oavsett om det är en ny kund eller om vi levererar en lösning hos en redan existerande kund så behöver vi alltid säkerställa att vi skapar nytta och värde.”

Martin Johannsson, Key Account Manager

Läs hela intervjun med Martin här


”En stor fördel med programmet är att få skapa värde för kunden snabbt och att lära sig ställa rätt frågor. Vi får lära oss hur man pratar och tänker kring processer och systemet, att t ex kunna sätta upp en rapportstruktur. Utbildningen skapar värde genom att kapa tid.”

Adam Gunnarsson och Elias Molin, Konsulter

Läs hela intervjun med Konsultnets trainees från Unit4 Fast Track program 2017 här.

Leveranser i tid med rätt värde