Unit4 Business World Tjänster

Eftersom våra tjänster utgår från kundernas verksamhetskrav, så genereras unika lösningarna av nytta och mervärde för varje enskild kund. Levererar vi nytta till våra kunder varje dag, skapar vi ett förtroende som gör att våra kunder vill utvecklas och det blir en fantastisk symbios. Vi får värdefulla uppdrag och våra kunder skapar effektiviseringar tillsammans med oss.

Vi har marknadens nöjdaste kunder inom affärssystem .
Genom att 97% av våra kunder skulle rekommendera oss till annan kund.

Vi erbjuder er:

Projektledning
Våra projektledare är insatta i Unit4 och arbetar efter vår egen projektmodell som har sin bas i PPS-modellen men är anpassad till ett införande av Unit4 Business World. Läs mer om vår Projektmodell.

Verksamhetsutveckling
Konsultnet erbjuder verksamhetsutvecklingstjänster inom förändringsledning, verksamhetsanalys och verksamhetsstyrning.

Vi genomför allt från analyser av er installation där ni får en fullständig rapport på hur er lösning stödjer verksamheten och vad som kan behöva göras för att öka systemstödet. Efter genomförd analys lämnar vi ett ”verktyg” som ni löpande kan använda för att göra stickprovskontroller på er Unit4-installation. Men önskar Ni en större genomgång så bör Ni läs mer om vår analysmodell här.

Applikations konsultation
Våra applikationskonsulter har genom sin kompetens möjlighet att ge er råd och vara ett stöd i projekten och i löpande förvaltning. Alla våra konsulter har erfarenhet från linjen och arbetat ute i verksamheten och förstår därför er situation.
Vi hjälper er med Unit4 Business World men utgår ifrån era verksamhets behov och därför kan vi även hantera era unika processer och rutiner i kombination med verkligt systemstöd.

Teknisk konsultation
Teknisk konsultation innefattar allt från rekommendationer på teknisk plattform till installationer av Unit4 Business World. Här finns både teoretisk och praktisk erfarenhet som vi har tillskansat oss under 20 år. Men vi utför även systemutveckling och konverteringar inom Unit4s ramar samt i egna systemutvecklingsprojekt.

Vi kan även erbjuda:

  • Strategisk rådgivning kring systemstöd
  • Uppsättning nya moduler
  • Uppgradering
  • Systemintegration / konvertering
  • Rapportering
  • Anpassningar
  • Uppsättning nya företag
  • Utbildning

Vi är en totalleverantör inom ramen för Unit4 Business World och kan åta oss alla uppdrag enligt ovan.

Leveranser i tid med rätt värde