Nyinstallationer

Vi skapar värde tillsammans med kunden och uppfyller kundens förväntningar.

Vi har medverkat i och drivit nyinstallationer av Unit4 Business World (fd Agresso) under 20 år med totalansvar för allt från gigantiska koncernprojekt med över 120 bolag under tre års tid, till mindre företag där projekten varat några månader.  Denna bredd av uppdrag har gjort oss unika på att anpassa oss till kundens verklighet när det gäller ekonomiska och organisatoriska förutsättningar. Vi använder samma grundmetodik vilket gör kunderna trygga då vi alltid levererar en tydlig plan med en klar leverans. Vi har ett tydligt servicelöfte vid varje leverans.

Vi har gott om referenser som kan intyga vår kompetens. Vi för en rak och tydlig dialog där det från början sätts tydliga ramar för vad som krävs av er som kund, och vad vi kommer att bidra med. Vi jobbar proaktivt och planerar in resurser från det av vi kommer överens om.

Läs mer under  ”Nöjda kunder berättar”

Genomförande

Genomförandefasen består av följande delmoment:

 • Förstudie
 • Planering
 • Genomförande
 • Avslut
 • Utvärdering & Uppföljning av Effektmål

Projektledaren tar fram en projektplan som kompletterar den i planeringsfasen framtagna projektbeskrivningen.
Innan arbetet påbörjas  med att slutgiltigt detaljplanera projektet bör innehållet fingranskas i kravspecifikationen och uppdragsbeskrivningen som gjordes i planeringsfasen. Resultatet av din granskning samlar du i en projektplan. Projektledaren ansvarar för planering, bemanning och styrning av arbetet och rapporterar till projektets styrgrupp.

Projektbeskrivningen är det slutgiltiga dokumentet som du och projektgruppen ska arbeta efter för att genomföra projektet. Det är mot projekt-beskrivningen som du gör den löpande uppföljningen och avstämningen. Dokumentera varje möte i ett protokoll där beslut och eventuella förändringar mot planen framgår.

Delmoment vid genomförandet:

 • Projektplan
 • Processen
 • Projektledning & bemanning
 • Uppföljning mot projektbeskrivning.

Löpande rapportering och uppföljning vid projektledning:

 • Följ upp risker
 • Följ upp upparbetad tid, återstående tid och kostnader
 • Styr resurser, aktiviteter och kvalitet
 • Informera, entusiasmera och kommunicera
 • Rapportera projektstatus

Implementeringsmetoder:

 • Konsultnet projektmodell – enligt PPS
 • AIM – Agresso Implementationsmetod

 

 

Leveranser i tid med rätt värde