Uppgradering

Uppgradering är en del i utvecklingen för en kund där vi tillför nytta och värde i form av funktioner eller ny teknik som gör att kunderna får ett värde som överträffar kostnaden för uppgraderingen. Oftast kanske man “tvingas” till en uppgradering av tekniska förändringar eller att man har för gammal version som därmed inte supporteras. Hur som helst måste man kunna hitta ett värde eller business case som gör uppgraderingen ekonomiskt försvarbar. Här är det viktigt att vi tillsammans med kunden gör ett business case som går att försvara.

Konsultnet har genom åren gjort över 300 uppgraderingar av Unit4 Business World (fd Agresso). 
Läs mer under ”Våra kunder berättar.”

Hos Konsultnet kan ni välja mellan tre modeller av uppgradering – Guld, Silver och Brons.
Modellerna har olika förutsättningar och tilläggsaktiviteter och skapades för att kunden skall initial enkelt kunna se vad som ingår och hur många timmar som varje uppgradering kommer att innehålla. Samtidigt som de ser sin egen roll och ansvar.

Guld

Denna modell väljer kunder som har en stor organisation där Unit4 Business World är en stor och viktig del av verksamheten. Kunden har troligen många moduler och verksamheten är helt beroende av att Unit 4 Business World fungerar till alla delar dag ett efter uppgradering. Det finns en tydlig förvaltning som är ansvarig för projektet. Konsultinsatsen för denna uppgradering är relativt stor och detaljstyrd ner på dag. Uppgradering till produktion görs oftast under helg för att inte störa verksamheten.

Silver

Denna modell är den vanligaste uppgraderingen där kunden har Unit4 Business World som sitt affärssystem men det är inte deras verksamhetssystem. De har oftast lön och fakturering i andra system. Man kanske har workflow för leverantörsfaktura men inte stora volymer. Kunden har en systemförvaltning på deltid men behöver stöd vid själva uppgraderingsprojektet. Kunden har intern projektledare för uppgraderingen men modellen medför konsultinsats men kund tar ett större ansvar för allt som är kopplad till tester och dokumentation. Kund har för avsikt att helt göra tester och dokumentation helt själva utan konsultstöd.

Brons

En liten uppgradering där kunden har få moduler och inte känner stor oro för att stå still några dagar. De bör ha tid för att utföra mycket själva och bör varit med vid tidigare uppgraderingar av Unit4 Business World. Man bör dessutom känna till alla anpassningar och det mesta i installationen skall vara noga dokumenterat.  Alternativt så hänger man med i versionslyften vilket innebär att man bara lyfter en version.

Tilläggstjänsterna kan beställas per aktivitet innan projektet startar. Man kan välja ut delar av det som man anser sig behöva.

Kontakta oss så lämnar vi en aktivitetslista på de olika modellerna samt ett kostnadsförslag.

 

 

 

 

 

Leveranser i tid med rätt värde