Verksamhetsutveckling

Konsultnet erbjuder verksamhetsutvecklingstjänster inom förändringsledning, verksamhetsanalys och verksamhetsstyrning.

Våra konsulter är seniora konsulter med en gedigen kunskap från olika typer verksamheter och affärssystem – de har en bred erfarenhet i roller som seniorkonsulter och linjebefattningar som ekonomichefer, revisorer, projektledare m.m.

Vi hjälper er att utveckla era verksamhetsprocesser och systemstöd. System, processer och användare samverkar i ett komplext samspel. Vi har en lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder hitta den bästa lösningen för just deras verksamhet. Vi kan erbjuda konsulthjälp inom:

Förändringsledning

Ingen förändringssituation är den andra lik, varje förändringstillfälle har sina speciella förutsättningar och särskilda krav på lösningar. Vad de dock har gemensamt är att de alla kräver planering, delaktighet och löpande uppföljning. Konsultnets metodik för förändringsledning bygger på följande komponenter.

Läs mer


Verksamhetsanalys

En verksamhetsanalys genomförs i syfte att förbättra en eller flera processer och systemstödet för dessa. Ett system som inte fungerar innebär inte per automatik att systemet är fel uppsatt eller saknar funktionalitet – det kan lika gärna vara kunskap kring systemet, bristande processer som gör att inte systemet utnyttjas på det sätt det var tänkt – ofta är det dock en mix av flera av dessa orsaker.

Läs mer


Verksamhetsstyrning

Vi kan skapa förutsättningar tillsammans med er för att få till modell som hänger ihop där vi ser till att ni får rätt systemstöd kring er verksamhetsstyrning. Ni kommer att kunna gå från plan till genomförande för att sedan löpande följa upp era styrdokument. Vi kan hjälpa er att ta steget från konventionell budget till rullande aktivitetsbaserade prognoser. Därmed få in planering och styrning som en del i er löpande verksamhet.

Läs mer

Leveranser i tid med rätt värde