Vi levererar Unit4  affärssystem

Vi säljer licenser och tjänster kring Unit4 Business World.

Med Unit4 Business World (tidigare Agresso) affärssystem skapar vi enkla och effektiva lösningar som sparar tid och ger dig möjlighet att fokusera mer på din kärnverksamhet. Vi tar ansvar för din systemlösning och vägleder er genom hela processen.

Detta erbjuder vi

Vi är en totalleverantör inom ramen för Unit4 Business World och kan åta oss alla uppdrag enligt nedan.

  • Analys
  • Implementering
  • Uppgradering
  • Systemintegration
  • Vidareutveckling
  • Förvaltning
  • Utbildning

 

 

Unit4_Logo_CMYK_OfficialPartner

Leveranser i tid med rätt värde