Med marknadens nöjdaste kunder inom affärssystem

Med Unit4 Business World (fd Agresso) affärssystem skapar vi enkla och effektiva lösningar som sparar tid och ger dig möjlighet att fokusera mer på din kärnverksamhet.

Vi tar oss ett helhetsåtagande där vi tar ansvar och ser till att bygga långsiktiga lösningar. Viktigast för oss är att du ser mervärdet och nyttan med Unit4 Business World. Systemet fungerar optimalt även när verksamhetens krav förändras.

Under de senaste 20 åren har Konsultnet varit ett av landets mest framgångsrika fristående Unit4 konsulter.

Många av våra egna produkter utvecklas i samråd med våra kunder. Det gör att vi tar fram systemstöd som vi vet verkligen fungerar. Runt oss finns mer än 10 000 användare som dagligen använder lösningar som effektiviserar deras rutiner och arbetsprocesser.

Ni har även möjlighet att köpa licenser och hela projekt från Konsultnet eftersom vi är en ackrediterad partner till Unit4 och därmed få en leverantör med helhetsansvar.

Efter mer än 20 års erfarenhet kan vi med säkerhet leverera i tid och inom kostnadsramarna.

Unit4_Logo_CMYK_OfficialPartner

Leveranser i tid med rätt värde