För fastighetsbranschen

Unit4 Business World kan möta de utmaningar som finns inom fastighetsbranschen oavsett om du förmedlar tjänster genom Property management eller är fastighetsägare och förvaltare inom bostäder och kommersiella fastigheter. Alternativt kombinerar detta genom att bygga fastigheter.

Genom att tillhandahålla helheten i Business World som enkelt kan hantera många bolag och objekt i avancerade ekonomimodeller ner till problematik kring momsrapportering. Unit4 Business World fick redan i ett tidigt stadium många fastighetsbolag som kunder har deras krav blivit en viktig del i utvecklingen och det har då även bidragit att det är det vanligaste affärssystemet för branschen.

Unit4 Business World har dessutom ett starkt stöd för all fastighetsförvaltning och fastighetsadministration. Property Management har ett starkt fokus på intäktshanteringen och processerna för hyresadministrationen, men innehåller även en stor mängd viktiga funktioner som till exempel uthyrning, intäktsbudget, taxering, moms, bevakning och energidebitering.

Några av våra fastighetskunder

u_nn-zmg  Vasakronan-bluebalder-logo    329433skandia-fastigheter-bildlogotypforvaltaren-10001  mkb

Projekthantering & Resursplanering

Affärssystem för att driva och hantera projekt effektivt med hög kvalitet, leveransprecision och kostnadskontroll.

Ett projekt involverar ofta många människor, omfattande resursplanering och komplicerade arbets- och leveransflöden under hård tidspress och med fasta kostnadsramar.  Med Unit4 Business World får du ett affärssystem för att driva och hantera projekt effektivt med hög kvalitet, leveransprecision och kostnadskontroll.


Service & Underhåll

Ett servicesystem som minskar servicebehovet.

Unit4 Business World är ett flexibelt och anpassningsbart servicehanteringssystem som ger dig möjlighet att underhålla bland annat fastigheter och anläggningar effektivt med hög kvalitet. Med systemets integrerade funktioner för att hantera serviceåtgärder får du optimal styrning och kontroll över resursplanering, servicenivåer och kostnader.

 


Beslutsstöd & Verksamhetsstyrning

Verksamhetsstyrning för organisationer som vill leva sin strategi.

Business World erbjudande innehåller en komplett lösning för verksamhetsstyrning som täcker organisationens behov av styrinformation i alla faser från strategisk verksamhetsplanering till operativ uppföljning och drift.


Redovisning & Bokslut

Stöd för alla verksamheters ekonomiska processer och rapportbehov.

Här finns lösningar för allt från order-, lager-, projekt- och elektronisk fakturahantering till konsolidering. Alla funktioner är integrerade. Det innebär att alla resurser, objekt och transaktioner är tillgängliga från alla system och att ingenting registreras mer än en gång. Allt flätas samman i gemensamma integrerade flöden samt konteras och sammanställs automatiskt i huvudboken.


Operativ uppföljning

Högeffektiv lösning för att nå verksamhetskritisk information för analys, kommunikation och rapportering.

Performance Reporting ger dig en flerdimensionell insyn i hela koncernen ända ner till lägsta saldo- och transaktionsnivå. Ett oumbärligt verktyg i det dagliga arbetet – inte minst nu när ekonomiska fluktuationer hör till vardagen.


Attest & Workflow

Skapa flexibla arbetsflöden och få effektiva processer och god intern kontroll.

Möjlighet att utveckla era processer, skapa elektroniska attester, automatisera rutiner, skicka påminnelser, skapa deadlines. Arbetsflödesmotorn i Business World driver samtliga flöden för alla moduler vilket gör att all uppsättning och underhåll görs i en och samma meny – enkelt och effektivt.


E-handel & E-faktura

En lösning som sträcker sig långt utöver att ta emot elektronisk faktura, en periodisk faktura eller att skicka elektroniska beställningar och fakturor.

Med ett komplett systemstöd för hela inköpsprocessen samt relaterade stödprocesser skapar vi förutsättningarna för Businesses Living in Change som vill förbättra och utveckla sina anskaffningsprocesser.

 


Mobilitet

Med Unit4 Business World i fickan blir livet enklare och möjligheterna fler.

Med blixtsnabba trådlösa kommunikationsnät och kraftfulla mobila arbetsverktyg ges det helt nya möjligheter. Unit4 Business Worlds lösningar anpassas kontinuerligt till ett flexibelt och mobilt arbetssätt.

Leveranser i tid med rätt värde