Kundreferenser Unit4

Att välja rätt väg fram till ett gemensamt mål är ofta helt avgörande för kundens upplevelse. Enkelt, intuitivt och innovativt är ledord som följt oss genom åren. Det handlar om att tillföra rätt kompetenser, planera genomförandet och ha ett gemensamt mål för vad som ska åstadkommas.

Nedan berättar ett urval av våra kunder om sina upplevelser:

Intea byter sitt ekonomisystem

Fastighetsbolaget Intea ersatte sitt befintliga ekonomisystem och effektiviserade sina ekonomiprocesser med affärssystemet Unit4 Business World levererat som en SaaS-tjänst. Projektet gick i mål i oktober enligt den snabba tidplan som sattes när projektet startade i juni 2017.

”Konsultnet har visat engagemang från första dagen och snabbt satt sig in i vår verksamhet. De har varit en pålitlig samarbetspartner som har hjälpt oss att implementera systemet på rekordkort tid och alltid varit lätta att arbeta med. Vi kan varmt rekommendera Konsultnet och ser fram emot ett långt fortsatt samarbete.” Linnea Corell, Ekonomichef på Intea

Se Intea intervju


Einar Mattson ligger i slutfasen av ett stort förändringsarbete.

Projektet startades våren 2016 och är planerat att avslutas vid årsskiftet 2017/2018.

Driftstart var strax innan sommaren och vi träffade Jeanette Skierus, projektledare och systemekonom på Einar Mattsson AB för att ställa några frågor kring projektet.

Läs mer


Vår kund Vasakronan, där vi levererar konsulttjänster kring Agresso sedan nästan 20 år, är Sveriges största fastighetsbolag.

Sören Sandell, IT-chef på Vasakronan , berättar om hur de jobbar resultatorienterat och ligger i framkant i många olika bemärkelser, bland annat när det gäller att driva innovativa projekt och prova nya idéer.

Läs mer


HSB Stockholms stora översyn

Ekonomichef Anette Ekstrand, HSB Stockholm berättar om en av Sveriges största Agresso- implementationer hos dem och just nu följer man upp besparingsmålen. Sammantaget visar de att organisationen kommer att spara 6 276 timmar per år.

Läs mer

 

 


Business Sweden (Exportrådet)  smarta byte

Exportrådets nya koncernrapporteringssystem KN Koncern är helt integrerat med Agresso och kommer att göra stor skillnad genom att snabba upp den finansiella rapporteringen. Målet är att halvera tidsåtgången vid månadsbokslut – från fyra till två dagar. Ekonomichef Håkan Persson är mycket nöjd med projektet, som även innebär högre kvalitet och mindre manuell hantering.

Läs mer


Framgångsfaktorer bakom projektet för FTIs Agresso 5.7 uppgradering

Konsultnet hjälpte FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, med ett uppgraderingsprojekt till Agresso 5.7. Peter Peterson, ekonomichef på FTI, berättar om framgångsfaktorer bakom projektet.

Läs mer


Lyckad myndighetsutveckling

Tillväxtverket bildades våren 2009, i samband med att Nutek, Glesbygdsverket och ITPS lades ned. Myndighetsbildningen innebar ett omfattande administrativt arbete i kamp mot klockan. Dåvarande ekonomichef Bengt Wiklund på Tillväxtverket berättar om lösningen för ett snabbt införande av Unit4/ Agresso var ett systematiskt upplägg.

Läs mer

 


Trafikverkets val av tidregistreringsverktyg

Trafikverket och Vägverket innan dess har använt Business Pilot i många år under sin tid som systemförvaltare på Vägverket. Vid hopslagningen med Banverket och bildandet av Trafikverket i april 2010 föll valet på att fortsätta med Business Pilot för tidrapportering och uppföljning.

Läs mer


Bättre kontroll och styrning med ny ekonomimodell

HSB Bostad har genom en nyimplementation av Agresso och införande av KN Budget fått ett verktyg för bättre kontroll och uppföljning av sina projekt.

Läs mer

Leveranser i tid med rätt värde