Varför Konsultnet

Konsultnets egenskaper som uppskattas av våra kunder.

Genom årliga undersökningar har våra kunder värdesatt våra egenskaper som gör oss unika som grupp.

Som grund till dessa egenskaper kommer ett personligt ansvar från alla medarbetare där vi önskar att göra rätt och leverera ett mervärde till kund.  Ett mervärde som ligger över förväntan.

Lyhördhet

Vi tar oss tid att lyssna aktivt till kundens behov och anpassa vårt fortsatta arbete utifrån kundernas önskemål.


Analysförmåga

Vi har förmågan att se behov och problem i en helhet utifrån kundens situation och önskad målbild.


Kreativitet

När vi sedan kommer fram till  ett lösningsförslag försöker vi att hitta kreativa hållbara lösningar som skapar värde för våra kunder.


Kompetens

Men det som våra kunder kanske mest uppskattar är vår förmåga att kunna utföra en uppgift genom att tillämpa våra  kunskaper och färdigheter.


Engagemang

Att bry sig, intressera sig och ge det lilla extra utifrån kundens förväntan är grunden i vårt servicelöfte.

Leveranser i tid med rätt värde