Unit4 Business World – affärssystemet

Unit4 Business World är ett affärssystem, med integrerat management och informationssystem, som stödjer de snabba förändringar och utmaningar som organisationer ställs inför i dagens ständigt skiftande marknadsklimat.

I Sverige finns det över 750 organisationer som använder Unit4 Business World, där väldigt många arbetar inom fastighet och tjänstesektorn.

För att utnyttja och maximera effekten av en förändring, måste man ha tillgång till ett affärssystem som ger rätt information och bra analysverktyg. Utan rätt affärssystem får du inte korrekt underlag vilket leder till att  det blir svårt att säkerhetsställa att förändringens möjligheter tas till vara på till fullo. När förändringen sedan ska verkställas är tiden från beslut till genomförande en viktig framgångsfaktor. För att nå ett riktigt bra resultat, bör alla förändringar göras på ett snabbt, enkelt och kostnadseffektivt sätt – inte bara en gång utan varje gång.

Traditionella affärssystem skapades från början för att stötta tillverkningsindustrin och företag som hanterar produkter. De var inte anpassade för tjänsteorganisationers dynamiska behov, processer och krav, eller de förutsättningar dessa organisationer behöver för att frigöra och maximera medarbetarnas potential och innovationskraft.

Med Unit4 behöver dina medarbetare och affärsprocesser inte anpassas till systemet. Det är precis tvärtom: Du skapar reglerna och kan anpassa systemet för att kunna ta vara på nya möjligheter snabbare, till en lägre kostnad och utan avbrott.

Arkitektur i fyra lager

Personlig upplevelse – Genom en enkel, intuitiv och komplett användarupplevelse får du tillgång till all information som du behöver via vilken enhet som helst.

Affärsfunktioner – Branschanpassad integrerad funktionalitet som med skräddarsydda lösningar för varje roll och uppgift stöder din verksamhets unika affärs- och verksamhetsprocesser.

Smart helhet – Med spetsteknologier inom bland annat prediktiv analys, big data och självlärande system förses organisationen med relevant, pålitlig och aktuell information. Därmed effektiviseras och underlättas beslutsfattande, processer och samarbete.

Elastisk grund – En smart informationsmodell som identifierar och vårdar din verksamhets innersta kärna och smörjer era processer med flexibla, kraftfulla och värdeskapande regler, rapporterings- och analysfunktioner.

Unit4 Business World är nu även ett molnbaserat affärssystem som ger tjänsteorienterade organisationer, inom privata sektorn, möjlighet att ta täten. Systemets moderna och flexibla arkitektur hjälper organisationer och företag att utvecklas snabbare, till lägre kostnader och med färre störningar. Lösningen skapar fler möjligheter och smartare processer.

Finansiell styrning och uppföljning

Finans- och ekonomikontor i internationella organisationer med kraftfulla funktioner för hantering av många bolag och enheter, språk och valutor. Samtidigt erbjuder systemet den nytta och flexibilitet som även mindre organisationer behöver.

Projektredovisning och debitering

Kraftfulla verktyg effektiviserar administrativa uppgifter och erbjuder detaljerad information för maximal transparens och kontroll av projektmedlemmar, processer och kostnader förknippade med projekten.

Service & Underhåll

Komplett lösning för administration av anläggningsunderhåll samt hantering av service- och underhållstekniker, inventarier och maskiner, avtal, resursallokering, lagstadgad rapportering, tidsredovisning och fakturering.

Inköpshantering

Business World automatiserar alla processer för inköp, från upphandling till e-faktura- och attesthantering. Systemet strömlinjeformar inköpsprocessen, förbättrar informationens pålitlighet och minskar kostnader över hela organisationen.

Rapportering och analys

Integrerade beslutsstödsverktyg genererar snabba, lättarbetade och kostnadseffektiva analyser. Allteftersom verksamheten stöter på nya utmaningar kommer dina rapporter att hela tiden ligga steget före och förbereda er på dem.

Leveranser i tid med rätt värde