Andreas beskriver sin roll som verksamhetsarkitekt bland bananskal och bilmotorer

”Vi har kul och alla verkar lyckliga med att vara här.”

Andreas Köver, verksamhetsarkitekt

Var jobbade du tidigare och hur kommer det sig att du började på Konsultnet?

Det som fick mig att börja här är att jag vill jobba med utveckling. Jag jobbade som redovisningsekonom tidigare och hade ekonomiansvar för eftermarknadsbolaget. Det var där började jag jobba med Agresso, det som idag heter Unit4 Business World, och styrde upp systemet. Lite så som jag jobbar idag.

Vad fick dig att söka dig hit?

Jag blev headhuntad hit via Linkedin. Det jag tänkte när jag blev rekryterad var att: Det här hade jag inte tänkt. Och jag tänkte att det här lät som ett fantastiskt roligt bananskal. Jag tror på bananskal. Bananskal är det som gör att du stöter på roliga saker och halkar in på grejer. Och då halkade jag in här!

Hur trivs du på Konsultnet?

Det är stor variation på arbetsuppgifter och många olika kunder, det är fantastiskt kul. Man får insyn i verksamheter som man aldrig skulle annars.

Vad gör du för att ge kunden det den vill ha?

De flesta kunder är ganska tydliga med att de har ett behov. Men formuleringen av det behovet är unikt och varierar från kund till kund. Även kunskapen kring systemet ser olika ut. Kunden vet att man har ett behov, men inte hur det ska lösas. När vi presenterar en lösning måste alla mogna med idén. Det man kommer med först kanske inte går att genomföra förrän man kommit en bit in i projektet för att alla ska se nyttan med det.

Något jag tycker är roligt är att lyssna på kunden och förstå kunden. Systemet är hårt, om man säger så men människor är mjuka. Det gäller att förklara för kunden med deras ord. Det är annars lätt att tala förbi varandra.

Hur undviker du att som du säger ”tala förbi varandra”?

Ibland beskriver man något för kunden som de inte kan så mycket om. Till exempel om en bilmekaniker skulle börja prata med mig om en viss del av din bilmotor och säga att den inte fungerar, då skulle jag inte ha så mycket mer att säga än ”okej!”. Och så gjorde vi som bilmekanikern sa men så slutade min radio att fungera. Bilmekanikern sa att de skulle lösa problemet, men det blev inte som man hade tänkt. Då pratar man på fel nivå med kunden. Vi försöker undvika det genom att tänka så enkelt som möjligt och bestämma vad målet är med lösningen istället för att gå in på tekniska detaljer.

Vad gör du för att vara innovativ?

Beroende på vad det är för möte och kund kan det finnas laddade känslor och företagskultur som spelar in hur innovativt det blir. Det gäller att få en miljö där alla känner att vi kan vara kreativa och gå vidare utan att samtidigt säga att någon har gjort fel eller känner sig konfronterad över det gamla systemet. Ofta handlar det om att tala om vad som är möjligt.

Jag försöker vara innovativ genom att försöka hitta nya arbetssätt. Ska vi göra en workshop eller ska vi jobba på något annat för att lätta upp stämningen. Man lär sig vad som fungerar för en kund och vad som inte fungerar för en annan.

Vad är det bästa med att jobba som verksamhetsarkitekt?

Det bästa är att det är omväxlande och alltid utvecklande. Alla behöver utveckla sina rutiner.

Om du fick säga tre ord att beskriva Konsultnet som arbetsgivare, vad skulle du säga då?

Kompetens – vi har styrka i och med att vi har olika kompetenser här. Det är bara att lyfta luren om man behöver hjälp med en specifik fråga. Det finns alltid någon man kan få svar av.

Lösningsorienterat – det inget problem som inte kan lösas. Under den tid jag jobbat här har ingen sagt att det inte går utan vi går in för att leverera lösningar.

Glädje – vi har kul och alla verkar lyckliga med att vara här.

Leveranser i tid med rätt värde