Är din systemförvaltning reaktiv eller proaktiv?

”Vi hinner inte, vi får bara släcka bränder”. Det är ett vanligt uttryck som vi affärsystemskonsulter får höra från våra kunder. Vad är det som gör att man accepterar situationen som till slut blir ett normalvärde, varför man inte går till botten med varför det hela tiden börjar pyra och brinna kring förvaltningen av affärssystemet?

Dagens systemförvaltning handlar om att kunna hantera och förutse förändringar i en föränderlig omvärld.

Systemförvaltningen behöver lyftas från att vara en reaktiv process som mest handlar om att släcka bränder till en proaktiv process där systemägaren, förvaltaren och användarna har en framåtriktad dialog där systemet blir ett verksamhetsstöd för processerna.

Vi tror att vägen dit går via ett ett tydligt ägarskap, avtalade villkor med berörda intressenter, samt tydliga beslutsvägar. Ett vanligt misstag är också att endast förvalta själva systemet, när det i själva verket är lika viktigt att förvalta informationsmodeller, ekonomimodeller såväl som regler och rutiner kring ekonomiadministration och rapportering som ju också förändras med tiden.

Vilka tankar har du kring systemförvaltning?

Hör av dig till oss.

Kontakta oss