Ett chip med empati, tack

Ett chip med empati, tack

Digitalisera nu och det ska vara enkelt, snabbt och effektivt

Det är vad vi förväntar oss av varandras insatser och strävar efter i vår vardag. Devisen att ”allt som går att automatisera kommer att automatiseras” kan de flesta tro på. Och visst finns många fördelar med att ersätta människor med maskiner.

Alla talar om AI och vikten av att digitalisera och bygga bort tråkiga och monotona arbetsuppgifter för människor. Och visst är det fint att vi sedan lång tid tillbaka installerar robotar i våra produktionslinjer inom industrin. Robotar som innebär att riktigt tunga jobb med risk för förslitningsskador minskar.

Digitalisera är bra

Nu är tiden kommen för de arbetsuppgifter som finns inom affärsvärlden. Vi behöver hjälp med att finna smarta lösningar som fungerar. Så att vi kan leva upp till den förväntan som vi själva har och andra har på oss.

För oss som lever ständigt uppkopplade via våra datorer och plattor är det välkommet med digitala assistenter. AI och digitalisering är ämnen som inspirerar, stimulerar och utvecklar oss som individer. Det handlar bara om att gilla förändring och hitta nya uppgifter till oss själva. Utmaningar? Ja visst!

Men vad är det då som skiljer oss från dessa smarta maskiner?

Jag tror att den avgörande skillnaden är upplevelsen av våra insatser. Det vi som individer förmedlar till andra individer. Det är vår konkurrensfördel i nuläget. Så det gäller dels att tänka Smart och dels att bry sig om mottagaren och att visa det.

Vinnaren blir de som erbjuder smarta lösningar, levererar över vår förväntan och tillför mänsklig värme och hög servicegrad.

Ett chip med empati, tack.

//Monica Olsson Norman, VD