Hur mycket stöd får du för verksamhetens rutiner och processer?

Frågan är alltid relevant och inte minst efter Datainspektionens1 rapport 2019:3 som visar statistik för anmälda personuppgiftsincidenter under perioden januari till september 2019. För perioden har 3 410 reala incidenter rapporterats och primära anledningen till incidenterna är den mänskliga faktorn.

Vilket åter tar oss till frågan om stödet för dina rutiner och processer, vilket stöd upplever du att verksamheten har?

Unit4 Business World har bra funktioner för att minimera risken för den oundvikliga omständigheten att vi är människor som bedriver verksamheter. Med smarta lösningar kan Unit4 Business World hjälpa verksamhetens medarbetare att göra rätt samt bli uppmärksammade när man gör något felaktigt.

Till exempel kan du med dynamiskt formulär få in alla manuella blanketter i systemet och därmed få systemstöd med användarvänliga blanketter. Kopplar du dessutom på ett arbetsflöde till formulären säkerställs även att verksamhetens rutiner och processer följs med relevanta attester. Du får även systemstöd till uppföljningen för vilka blanketter som har skapats, när och av vem.

Så, om du upplever att verksamheten saknar det stöd som säkrar att rutinerna och processerna följs finns det systemstöd att tillgå.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om spännande funktioner i Unit4 Business World som stärker systemstödet till din verksamhets rutiner och processer.

 

1Datainspektionen ansvarar för att utreda hur privata och offentliga verksamheter som behandlar personuppgifter följer direktiven i    dataskyddsförordningen (GDPR). Verksamheterna ska rapportera personuppgiftsincidenter till datainspektionen inom 72 timmar vid befarad incident.