När lagade du din ekonomimodell senast?

När lagade du din ekonomimodell senast?

När lagade du din ekonomimodell senast?

Allting går sönder förr eller senare och är i behov av reparation eller bytas ut. Detta gäller även den viktigaste grundstenen i ett affärssystem, ekonomimodellen.

Det absolut vanligaste sättet en ekonomimodell går sönder på är att den degenererar över tid, oftast beroende på oklart ägarskap kring informationsmodeller där inget tydligt regelverk har funnits i takt med att organisationen förändrats och nya informationsbehov uppstått.

Det är exempelvis inte ovanligt att samma information återfinns i flera olika koddelar vilket gör det svårt att till slut lita på informationen i affärssystemet vilket får till följd att den ekonomiska uppföljningen till slut hamnar i Excel eller andra verktyg och system samt att boksluten och annan uppföljning tar onödigt lång tid.

Det är vanligt att organisationen egentligen talar om samma begrepp men benämner dem olika. Konteringen tenderar också att bli onödigt komplex vid en trasig ekonomimodell, man pratar ibland om att man slagit ”i taket” vad gäller antal koddelar – någonting som en ordentlig informationsmodell med största sannolikhet kan råda bukt på.

En av grundpelarna i U4BW går under benämningen relationer

Man blir förvånad när man som konsult ser hur många kunder som inte använder relationer överhuvudtaget, eller i för liten omfattning för att tillgodose rapporteringsbehoven.

En annan vanlig orsak till att en ekonomimodell inte fungerar är att man tar med sig sin gamla ekonomimodell in i ett nytt och modernt system.  Orsaken sägs ofta vara tidsbrist vid införandet.

Den extra tiden borde vara försumbar med tanke på alternativet att varje månad göra manuella handpåläggningar i sina bokslut. Inte så sällan så skylls dessa egenskaper på bristande systemfunktionalitet när allt i grunden handlar om en modell som inte har hängt med verksamhetens krav.

Ge ekonomimodellen en ordentlig översyn

En översyn av ekonomimodellen resulterar ofta i förslag på mindre justeringar som kan implementeras snabbt och ger stor nytta. Lägg dessutom till hur ägarskapet kring ekonomimodellen bör hanteras framöver så har du en bra grundsten och en effektiv ekonomimodell i ditt affärssystem.

Handen på hjärtat – när hade du en rejäl översyn av din ekonomimodell senast?