Order to Cash – levererar mervärde för dig och dina kunder

Checklista

 • Kan du svara på vilka av dina kunder som är lönsamma?
 • Är erat kundregister up-to-date?
 • Använder ni arbetsflöden istället för manuella fakturaunderlag som mailas eller postas?
 • Har ni försystem som kräver stor handpåläggning i ERP systemet innan de kan faktureras?
 • Har ni en faktureringsprocess som inte är personberoende?
 • Attesteras fakturorna i systemet innan de går iväg till kund?
 • Är dina kunder nöjda med innehållet/disposition av dina fakturor?
 • Har ni få kreditfakturor?
 • Betalar dina kunder i tid?
 • Har ni en smidig påminnelse/inkassorutin?
 • Är er försäljningschefen nöjd med sin rapportering av fakturerade intäkter och utestående fordringar?

Kan du svara ja på alla frågor ovan är du att gratulera – troligen har du redan gjort en översyn av din O2C (Order -to-Cash) process och känner dina styrkor och svagheter i din process.

Vad är Order-to-cash och varför är det viktigt?

O2C processen börjar när en kund lägger en order, allt som föregår ett orderläggande är marknadsföring eller försäljning vilket inte upphör i samband med själva orderläggandet, men deras huvudsakliga kundrelaterade aktiviteter ligger före orderläggandet. Många tror att O2C processen slutar med att ordern är lagd och fakturan är betald men det finns andra viktiga steg som inträffar efter detta. Data från O2C cykeln bör analyseras för att ge underlag till ledningsfunktioner för att identifiera möjligheter för förbättringar eller optimering.

O2C processen är en väsentlig del av ett företags framgång och spelar en stor roll i företagets relation med sina kunder. Många företag fokuserar merparten av sina resurser före en kund lägger en beställningsorder, men att optimera O2C processen kan ge en betydande avkastning för den totala affären. Många aktiviteter i O2C-processen kan förbättras bara genom att använda ett och samma system eller genom att ta bort manuella rutiner och använda sitt ERP-system.

Hur kan vi på Konsultnet hjälpa dig?

Genom en genomgång av nuläget där styrkor och svagheter identifieras i processer och systemstöd så ger vi våra kunder konkreta förslag till förbättringar i både system och processer.

Läs mer om verksamhetsutveckling här

Kontakta oss