Tipsen som hjälper dig med din systemförvaltning

Ser du self-driving och systemförvaltning som motsatser? Det gör inte vi! Vi har tipsen.

Många är bekväma och är rädda för förändring. De lever i tron att systemlösningarna ska kunna förbli som de är vana vid. De sitter fast i förvaltning av manuella processer och systemlösningar – utan vilja att förändra dessa eller lära nytt.

Andra väntar tills problem uppstår och får väldigt bråttom att lösa problemet och använder den enkla trial-and-error-metoden när de letar efter systemlösningar. Då tar man ofta den första bästa lösningen utan tanke på hur den påverkar verksamheten i övrigt. Nya problem föder nya snabba lösningar som ofta är ogenomtänkta. Det här upprepas, om och om igen.

Bryt mönstret och ta tag i din systemförvaltning!

Här kommer tips på vägen:

  • Sätt strategiska och operativa mål för verksamheten
  • Planera och genomför förebyggande åtgärder
  • Addera långsiktigt värde med lösningar som fungerar
  • Tänk stort och etapp- eller fasindela utvecklingsprojekt
  • Kompetensöverför inom organisationen
  • Förändringsled så realiseras nyttoeffekter och värde!

När du skapar ett forum som tar ansvar för systemförvaltning och vidareutveckling, som förstår värdet av att se till helheten,  har du kommit en bra bit på väg. Adderar du dessutom långsiktiga relationer med rätt kompetens för uppgiften som förstår ert behov – Ja då är din upplevelse av self-drivning systemförvaltning nära!

//Monica Olsson Norman, VD