Unit4 ERP för olika branscher

Vi samarbetar med många olika kunder och har kompetens inom flera branscher. Vi vet att olika branscher har olika utmaningar. Därför skräddarsyr vi våra lösningar så att du får ut så mycket som möjligt av Unit4 ERP affärssystem.

Några av våra kunder

 

Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. Telenor Sverige har idag drygt 2,5 miljoner mobilabonnenter, cirka 645 000 bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 13,1 miljarder kronor (2015) och har cirka 1 900 anställda.

Läs mer om Telenor Sverige

Skandia Fastigheter är fastighetsbolaget som tillåter oss själva att ha en samhällsförbättrande strävan. En strävan att få bidra till mer inspirerande miljöer där människor helt enkelt mår bra. Att få bidra till ett samhälle som stimulerar företag att stärka Sverige ur både hållbarhetsperspektiv och genom ökad tillväxt och sysselsättning. Ett samhälle som gör livet lättare för våra äldre och våra barn.

Läs mer om Skandia Fastigheter

AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter. Genom kollektivavtalen försäkrar vi anställda inom den privata sektorn och kommuner, landsting, regioner och vissa kommunala bolag.

Läs mer om AFA Försäkringar

Sedan KPA Pension startade för nästan 100 år sedan har kunderna varit ledstjärnan i deras verksamhet. För deras kunder är det viktigt att deras pensionspengar förvaltas på ett tryggt sätt till så låga kostnader som möjligt. Vår vision är att människor ska känna sig trygga i en hållbar värld.

Läs mer om KPA Pension

SEB är en relationsbank. De drivs av viljan att skapa värde för kunderna. De gör det genom att bygga vidare på vårt arv av entreprenörskap, internationell utblick och långsiktigt perspektiv. De har länge tagit en aktiv del i utvecklingen av de samhällen där vi är verksamma. I Sverige och de baltiska länderna erbjuder de finansiell rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har SEB:s verksamhet ett starkt fokus på fullserviceerbjudanden till företagskunder och institutioner.

Läs mer om SEB Kort

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. De vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

Läs mer om HSB

Rikshems mission är att vara ”den nationella allmännyttan”. De äger bostäder och samhällsfastigheter i landets snabbast växande kommuner och erbjuder ett tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. De ska vara en långsiktig samarbetspartner till kommuner, landsting och statliga myndigheter. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF.

Läs mer om Rikshem

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till 95 miljarder kronor.

Vasakronan äger, förvaltar och utvecklar centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund. Deras vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas.

Läs mer om Vasakronan

Einar Mattssons verksamheter vilar alla på samma kultur och kundlöfte. Som fastighetsägare förstår de andra fastighetsägares behov, såväl när det gäller förvaltning som nybyggnation eller ombyggnader. Det gör att de tänker till lite extra när vi bygger och ligger steget före när det gäller att förvalta och utveckla fastigheter.

Läs mer om Einar Mattsson

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet.

Läs mer om Oscar Properties

Vår affärsidé är att garantera och administrera tjänstepensioner i egen regi. Verksamheten bygger på att företagen ska behålla sitt pensionskapital i verksamheten eller avsätta det i en pensionsstiftelse.

Läs mer om PRI Pensionsgaranti

BESAB AB grundades 1956 av Bertil Sandell och drevs av familjen Sandell fram till 2007. Idag ägs företaget av en grupp anställda nyckelpersoner. Det innebär bland annat att BESAB är fritt från långsiktigt bindande allianser med övriga branschföretag, vilket ger stor handlingsfrihet att samarbeta i projekt. Småföretagarandan finns kvar genom att ledningen arbetar nära produktionen. De anställda stannar ofta länge i företaget vilket resulterar i god kamratanda och en stor samlad erfarenhet.

Läs mer om BESAB

Intea grundades hösten 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Målsättningen är att bygga upp en portfölj av högkvalitativa objekt som skall förvaltas och utvecklas i nära samarbete med hyresgästerna under längre tid.

Läs mer om Intea

Förvaltaren är Sundbyberg stads eget fastighetsbolag. Sedan starten 1947 har vi byggt och utvecklat det moderna Sundbyberg med attraktiva bostäder och fräscha lokaler för företag och andra verksamheter.

Läs mer om Förvaltaren

TRR Trygghetsrådet stöttar uppsagda tjänstemän, arbetsgivare och fackligt förtroendevalda inom privat sektor. TRR är en icke vinstdrivande stiftelse med 40 års erfarenhet av omställning. Deras mål är att tiden från ett arbete till ett annat ska bli så kort, effektiv och meningsfull som möjligt.

Läs mer om TRR

Savills plc är en global fastighetstjänsteleverantör som är listad på London Stock Exchange. Vi har ett internationellt nätverk av över 600 kontor och samarbetspartner i Nord-och Sydamerika, Europa, Asien och Stillahavsområdet, Afrika och Mellanöstern som erbjuder ett brett urval av specialistråd, förvaltnings- och transaktionstjänster till kunder över hela världen.

Läs mer om Savills

Veidekke är Skandinaviens 4:de största bygg-, anläggnings-, och bostadsutvecklingsföretag med en omsättning på 24 miljarder NOK (2014) och ca 6 400 anställda. Veidekke kännetecknas av en stark företagskultur med stor tro på att engagemang och involvering är grunden för all framgång.

Läs mer om Veidekke

White jobbar vitalt. Det betyder att de lyckas plocka ut allt som är bra ur deras sextioåriga historia och värdera detta varje dag när de skapar lösningar för en generation som inte ens finns ännu. En rik bakgrund med unika erfarenheter är ovärderligt i jobbet att se framåt.

Läs mer om White

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade den 31 mars 2015 ett värde om 38,1 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap.

Läs mer om Balder

Exportrådets nya koncernrapporteringssystem KN Koncern är helt integrerat med Agresso och kommer att göra stor skillnad genom att snabba upp den finansiella rapporteringen.

Läs mer om Business Sweden

Arcona erbjuder kvalificerade produkter och tjänster inom specialiserat byggande och fastighetsutveckling, framförallt i Stockholm och Uppsala.
De arbetar alltid med det övergripande syftet att förstå och utveckla vår kunds affär. Lean Construction är ett strukturerat och effektivt arbetssätt som tidigt skapar trygghet och ger största värde för pengarna.

Läs mer om Arcona

Leveranser i tid med rätt värde