För fastighetsbranschen

Unit4 Business World för fastighetsbranschen

Unit4 Business World är systemet för dig som arbetar med administration, förvaltning och projekt inom fastigheter och anläggningar. Dagens organisationer behöver svängrum och system som stöder snabba förändringar.

  • Automatisering – överlåta manuella moment till systemet
  • Digitalisering – digital lagring av information
  • Kommunikation – enkelt kunna kommunicera med medarbetare och kunder
  • Mobilitet – sköta vissa arbetsuppgifter utanför kontoret
  • Självbetjäning – låta kunden göra en del av arbetet

Vi erbjuder smarta, digitala, automatiserade lösningar som gör livet enklare för er och era kunder. Genom att tillhandahålla helheten i Business World som enkelt kan hantera många bolag och objekt lägger vi grunden för en effektiv lösning som förenklar din vardag.

Några av våra fastighetskunder

u_nn-zmg     balder-logo      329433skandia-fastigheter-bildlogotyp  

Projekthantering och resursplanering

Driv och hantera projekt effektivt med hög kvalitet, leveransprecision och kostnadskontroll.

Ett projekt involverar ofta många människor, omfattande resursplanering och komplicerade arbets- och leveransflöden under hård tidspress och med fasta kostnadsramar.  Med Unit4 Business World får du ett affärssystem för att driva och hantera projekt effektivt med hög kvalitet, leveransprecision och kostnadskontroll.


Fastighetsadministration

Ett servicesystem som minskar servicebehovet.

Unit4 Business World är ett flexibelt och anpassningsbart servicehanteringssystem som ger dig möjlighet att underhålla fastigheter och anläggningar effektivt med hög kvalitet. Systemet erbjuder optimal styrning och kontroll över resursplanering, servicenivåer och kostnader.

Läs mer om fastighetsadministration här


Beslutsstöd och verksamhetsstyrning

Verksamhetsstyrning för organisationer som vill leva sin strategi.

Unit4 Business World innehåller stöd för verksamhetsstyrning som täcker organisationens behov av styrinformation i alla faser från strategisk verksamhetsplanering till operativ uppföljning och drift.


Redovisning och bokslut

Stöd för verksamhetens ekonomiska processer och rapportbehov.

Effektiv hantering av alla processer inom den ekonomiska förvaltningen för bolag inom fastighetsbranschen.


Operativ uppföljning

Systemstöd för effektiv operativ uppföljning 

Verktyg för analys, kommunikation och rapportering integreras i systemet vilket ger möjlighet till effektiv uppföljning utifrån verksamhetens behov.


Attest och workflow

Skapa flexibla arbetsflöden, effektiva processer och god intern kontroll.

Möjlighet att utveckla era processer, skapa elektroniska attester, automatisera rutiner, skicka påminnelser, skapa deadlines. Arbetsflödesmotorn i Unit4 Business World driver samtliga flöden för alla moduler vilket gör att all uppsättning och underhåll görs i en och samma meny – enkelt och effektivt.


Inköp och e-handel

Automatisera dina processer för hela inköpsflödet.  

Unit4 Business World automatiserar alla processer för inköp, från upphandling till faktura- och attesthantering. Systemet strömlinjeformar inköpsprocessen, förbättrar informationens pålitlighet och minskar kostnader över hela organisationen.


Mobilitet

Mobilitet ger möjlighet till flexibelt arbetssätt. 

Med Unit4 Business World i fickan blir livet enklare och möjligheterna fler.

Leveranser i tid med rätt värde