Unit4 Business World för tjänsteföretag

En av utmaningarna tjänsteföretag brottas med är svårigheten att styra och följa projekt så att de håller sig inom de ekonomiska ramarna. För att lyckas krävs ett affärssystem som gör det enkelt att starta, driva och följa upp projekt med hög kvalitet och god lönsamhet. Andra utmaningar många tjänsteföretag möter är ökad internationalisering, fusioner, digitalisering, snabbrörliga konkurrenter och en allt mer dynamisk marknad.

Ett urval av våra kunder:

            telenor150       

Få kontroll i en bransch som ständigt förändras

Det finns många hinder och utmaningar på vägen mot en större och mer lönsam verksamhet. Snabb tillväxt, förvärv och sammanslagningar leder ofta till fragmenterade system och processer, vilket skapar ineffektivitet och försämrad kontroll över ekonomi och resurser.

Du vet vad som krävs för att din verksamhet ska fungera på bästa sätt. Med Unit4 Business World är affärsapplikationerna utformade för att kunna växa med din verksamhet och att de ska hjälpa dig att hantera förändringar effektivt och utan störningar eller avbrott. Våra lösningar börjar hos dig och anpassas till medarbetarnas behov, arbetssätt och potential. Så ta farväl till den gamla tidens system och se till att du själv tar kontrollen och bestämmer villkoren för affärssystemets funktionalitet och nytta.

Tid och Projekt

Unit4 Business World har stöd för hela projektlivscykeln, från kostnadsberäkning, offert, planering och bemanning av projekt till resultatuppföljning och utfallsanalys. Ett projekt involverar ofta många människor, omfattande resursplanering och komplicerade arbets- och leveransflöden under hård tidspress och med fasta kostnadsramar. För att driva och hantera projekt effektivt med hög kvalitet, leveransprecision och kostnadskontroll behöver du projektverktyg och affärssystem som är samspelta och som kan hantera många komplicerade processer på ett enhetligt och synkroniserat sätt med hög automation och kontroll.

 • Våra affärsapplikationer – Erbjuder en oslagbar användarupplevelse med kraftfulla funktioner, skräddarsydda för dina medarbetare, och med inbyggda rapport- och analysverktyg som erbjuder djup verksamhetsinsikt. Förbättra möjligheten att överblicka och förstå resursanvändningen och projektens lönsamhet och skapa vad händer om-scenarier för att prognostisera framtida omsättning.
 • Optimera resursanvändningen – Skapa perfekta projektteam med rätt personer och kompetens i alla projekt.
 • Samarbeta effektivare och entusiasmerande – Diskutera utmaningar, projektstatus och mål med dina projektmedlemmar när, var och hur som helst via chatt- och smarta samarbetslösningar.

HR och Lön

Få tillgång till en omfattande och komplett uppsättning verktyg som effektiviserar och förenklar HR- och löneprocesserna. Med hög flexibilitet och anpassningsbarhet är affärssystemet alltid i synk med förändringar inom organisationen, lagstiftning, försäkringar, arbetsmarknadsavtal och andra regelverk.

 • Attrahera och behåll de bästa talangerna – Planera och matcha befintliga kompetenser mot projektens kravspecifikationer för att identifiera kompetensgap och rekrytera rätt talanger.
 • Arbeta strategiskt – Använd integrerade vyer över verksamhetens resurser, kompetenser, ekonomi och projekt för att vidga verksamhets- och planeringshorisonten utanför HR-området.
 • Var snabb i svängarna – Förändra informationsmodellen och skapa nya organisatoriska strukturer, processer och rapportmodeller utan programmering eller teknisk expertis.
 • Vårda och utveckla medarbetarna – Skaffa dig ett heltäckande stöd för att alla aspekter och processer kring en anställning, från rekrytering till pensionering

Rapport och Analys

Med integrerade beslutsstödsverktyg genereras snabba, lättarbetade och kostnadseffektiva analyser. Allt eftersom verksamheten stöter på nya utmaningar kommer dina rapporter att hela tiden ligga steget före och förbereda er på dem. Affärssystemet innehåller ett kraftfullt beslutsstödsystem som ger dig möjlighet att vända på alla stenar i ett projekt, ett avtal eller ett affärsområde. Ur alla vinklar och dimensioner. Med Business World får du alla verktyg du behöver för att skaffa dig minutiös ekonomisk kontroll och uppföljning av projekt, processer och resurser.

 • Säkerställ lönsamma projekt – Använd realtidsbaserade uppföljnings- och planeringsverktyg för att säkerställa att projekten levereras i tid, med rätt kvalitet och inom kostnadsramarna.
 • Skapa träffsäkra prognoser – Planera projekten med hjälp av realtidsbaserad data och proaktiva analysverktyg för att identifiera eventuella kapacitets- eller andra resursbegränsningar.

Mobilitet

Med Unit4 Business World i fickan blir livet enklare och möjligheterna fler. Framtiden är här, och den stavas Mobilitet. Med blixtsnabba trådlösa kommunikationsnät och kraftfulla mobila arbetsverktyg ges det helt nya möjligheter. Vi arbetar med att anpassa alla våra lösningar till ett flexibelt och mobilt arbetssätt.

Din mobila funktionalitet på ett ställe:

 • Rapport och analys
 • Tidrapporter
 • Attester
 • Reseräkning

Reseutlägg

Administration av utlägg behöver inte längre vara en mardröm varken för den anställde på resande fot eller för företaget. Med Unit4 Business World kan man till exempel skanna och registrera sina utlägg direkt i mobiltelefonen – helt integrerat med ekonomi- och lönesystemet – för direkt registrering och bearbetning utan fördröjning. Förutom att transaktionerna automatiskt uppdaterar huvudboken erbjuder systemet även stöd för kreditkortsintegration och direktutbetalning, vilket ger snabbare återbetalning av personliga utlägg.

 • Lätt att använda – Låt de anställda enkelt och intuitivt registrera sina kvitton och reseräkningar direkt i mobilen när de är ute och reser.
 • Korrekt varje gång – Systemet vägleder användaren genom processen så att uppgifterna alltid matas in korrekt enligt gällande lagar och företagets regelverk.
 • Sömlös integration – Med Unit4 Business World får företaget full kontroll från registrering till bokföring och utbetalning – helt integrerat med ekonomi- och lönesystemet.
 • Översikt och kontroll – Automatiska uppdateringar av regelverk, valutakurser, momsatser och liknande samt enkel konfiguration av systemet förenklar administrationen.

private-cloud-public-on-premise-square247

Gör det möjligt för ditt team att styra din flytt till molnet på ett säkert sätt – i den hastighet som är relevant för er.

 • Flexibelt: Du väljer om och när dina lösningar ska flyttas in i molnet, med minimal insats.
 • Standardiserat: Enkel att implementera och använda, med låg implementeringskostnad och som snabbt kan räknas hem.
 • Enkelt att använda: Tillgång till lösningen var som helst, när som helst och med vilken enhet som helst.
 • Kontinuitet i verksamheten: Få ständigt tillgång till de senaste innovationerna med våra molnalternativ – utan extra konfiguration eller omfattande tester.

Kontakta oss

Leveranser i tid med rätt värde