Veidekke

Företaget Veidekke byggde sin första bro i Norge redan 1936, och har sedan dess byggt vägar, flygplatser och bostäder i Sverige Norge och Danmark. Veidekke Bostad har funnits i Sverige sedan år 2000 och byggt mer än 2500 bostäder i Mälardalen, Västra Sverige och Skåne.

Fakta

Läs mer på veidekke.se

Leveranser i tid med rätt värde