AFA Försäkringar

AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter. Genom kollektivavtalen försäkrar vi anställda inom den privata sektorn och kommuner, landsting, regioner och vissa kommunala bolag. Idag omfattas mer än 4,7 miljoner människor av minst en av våra försäkringar. Försäkringarna gäller vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Från försäkringsfallen tar vi fram statistik som vi analyserar. Inom de områden i arbetslivet där vi ser problem med skador kan vi utlysa och finansiera forskningsprojekt. Resultaten av forskningen omsätts i praktisk handling genom förebyggande arbetsmiljösatsningar.

Fakta

AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter.

Leveranser i tid med rätt värde