Balder

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade den 31 mars 2015 ett värde om 38,1 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap.

Fakta

Läs mer om Balder på www.balder.se

Leveranser i tid med rätt värde