BESAB

BESAB AB grundades 1956 av Bertil Sandell och drevs av familjen Sandell fram till 2007. Idag ägs företaget av en grupp anställda nyckelpersoner. Det innebär bland annat att BESAB är fritt från långsiktigt bindande allianser med övriga branschföretag, vilket ger stor handlingsfrihet att samarbeta i projekt. Småföretagarandan finns kvar genom att ledningen arbetar nära produktionen. De anställda stannar ofta länge i företaget vilket resulterar i god kamratanda och en stor samlad erfarenhet.

BESAB är i en kraftig utvecklingsfas samtidigt som de är en ny kund för Konsultnet. De har en tydlig plan och jobbar målmedvetet med att vidareutveckla sina rutiner och systemstöd.

Fakta

www.besab.se

Leveranser i tid med rätt värde