Business Sweden (Exportrådet)

Business Sweden nya koncernrapporteringssystem KN Koncern är helt integrerat med Agresso och kommer att göra stor skillnad genom att snabba upp den finansiella rapporteringen.

Målet är att halvera tidsåtgången vid månadsbokslut – från fyra till två dagar. Ekonomichef Håkan Persson är mycket nöjd med projektet, som även innebär högre kvalitet och mindre manuell hantering.

Leveranser i tid med rätt värde