Einar Mattsson

Einar Mattssons verksamheter vilar alla på samma kultur och kundlöfte. Som fastighetsägare förstår de andra fastighetsägares behov, såväl när det gäller förvaltning som nybyggnation eller ombyggnader. Det gör att de tänker till lite extra när vi bygger och ligger steget före när det gäller att förvalta och utveckla fastigheter.

Einar Mattson är en rätt ny kund för Konsultnet men vi gillar kunder som EM som har ambitioner till att vidareutveckla sin verksamhet.

Leveranser i tid med rätt värde