Första AP Fonden

Första AP-fonden är en av fem AP-fonder i det allmänna inkomstpensionssystemet. När inbetalningarna till systemet understiger utbetalningarna används kapitalet i AP-fonderna. 

Fonden förvaltar 290,2 miljarder kronor (19 februari 2016) i en portfölj bestående av noterade aktier, räntebärande värdepapper, valuta, fastigheter, hedgefonder, riskkapitalfonder och det som går under beteckningen nya investeringar. Investeringarna görs över hela världen.

Redan 1995 var Första och Andra AP-fonden kunder till Konsultnet och vi har sedan dess förvaltat och utvecklat
deras Unit4/ Agresso-lösning.

Leveranser i tid med rätt värde