HSB

Konsultnet arbetar inom HSB på olika nivåer med hela vårt produkt och tjänsteutbud. Effectplan erbjuds dessutom via HSB Affärsstöd till alla regionföreningar och företag inom HSB.

Vi drev  en av Sveriges största Agresso- implementationer inom HSB Stockholm. Sammantaget visade det att organisationen gjorde stora effektiviseringar som i sin tur ledde till stora besparingar som man kunde realisera direkt.

Två citat från HSB.

Sammantaget visar våra uppsatta effektmål att vi kommer att spara 6 276 timmar per år.

Anette Ekstrand, ekonomichef HSB Stockholm  

En viktig del i projektet har varit att genom systemen skapa lösningar som ger färre möjligheter att göra fel.

Mats Persson, ekonomichef HSB Bostad

Leveranser i tid med rätt värde