PRI Pensionsgaranti

PRI:s affärsidé är att garantera och administrera tjänstepensioner i egen regi. Verksamheten bygger på att företagen ska behålla sitt pensionskapital i verksamheten eller avsätta det i en pensionsstiftelse. Deras erbjudande omfattar kreditförsäkring, pensionsadministration, aktuariella tjänster, stiftelseadministration, konsulttjänster samt information och utbildning.

Fakta

Moderbolag är Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt
– Ansvarar för kreditförsäkring och kollektivavtalad ITP 2-administration
– Bildades 1961
– 291 miljarder kronor i försäkringsansvar

Leveranser i tid med rätt värde