Rikshem

Rikshem erbjuder boenden på orter över hela Sverige, från Malmö i söder till Haparanda i norr. De äger bostäder och samhällsfastigheter och är en långsiktig samarbetspartner till kommuner, landsting och statliga myndigheter. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Konsultnet förvaltar Unit4 BW sedan företaget startade.

Fakta

Läs mer på www.rikshem.se

Leveranser i tid med rätt värde