Savills

Savills är en av världens ledande fastighetsrådgivningsföretag med 30 000 anställda i över 700 kontor spridda på mer än 60 länder runt om i världen. Savills i Sverige tillhandahåller bred expertis till både lokala och internationella kunder. De erbjuder rådgivning inom fastighetstransaktioner, corporate finance, värdering, analys och due diligence, uthyrning, fastighetsförvaltning och projektledning.

Savills är en viktig kund för Konsultnet där vi installerat Unit4 BW och sköter idag drift och utveckling hos Savills.

Fakta

Läs mer på www.savills.se

Leveranser i tid med rätt värde