SEB Kort

SEB är en relationsbank. De drivs av viljan att skapa värde för kunderna. De gör det genom att bygga vidare på vårt arv av entreprenörskap, internationell utblick och långsiktigt perspektiv. De har länge tagit en aktiv del i utvecklingen av de samhällen där vi är verksamma. I Sverige och de baltiska länderna erbjuder de finansiell rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har SEB:s verksamhet ett starkt fokus på fullserviceerbjudanden till företagskunder och institutioner.

Fakta

Läs mer om SEB på www.seb.se

Leveranser i tid med rätt värde