SICT

Inom SICT – koncernen har Konsultnet utfört en mängd uppdrag genom åren och följt koncernens tillväxt och utveckling nära. Från och med 2017 ingår SICT i RISE – koncernen.

Fakta

Läs mer på www.swedishict.se

Leveranser i tid med rätt värde