Skandia Fastigheter

De är fastighetsbolaget som tillåter sig att ha en samhällsförbättrande strävan. En strävan att få bidra till mer inspirerande miljöer där människor helt enkelt mår bra. Att få bidra till ett samhälle som stimulerar företag att stärka Sverige ur både hållbarhetsperspektiv och genom ökad tillväxt och sysselsättning.

Vi arbetar med utveckling och underhåll av Unit4 Business World hos Skandia Fastigheter som är en gammal kund till Konsultnet.

Leveranser i tid med rätt värde