Telenor Sverige

Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. Telenor Sverige har idag drygt 2,5 miljoner mobilabonnenter, cirka 645 000 bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 13,1 miljarder kronor (2015) och har cirka 1 900 anställda.

Konsultnet har följt företaget från det att det hette Nordictel, Europolitan, Vodafone för att sedan ingå i Telenorkoncernen. En organisation under ständig utveckling där det krävs att interna systemstödet fungerar.

Leveranser i tid med rätt värde