TRR

TRR är en icke vinstdrivande stiftelse med över 40 års erfarenhet av omställning. Vårt mål är att tiden från ett arbete till ett annat ska bli så kort, effektiv och meningsfull som möjligt.

TRRs uppdrag är att skapa framgångsrika förändringsprocesser för de anslutna företagen och deras medarbetare. De strävar mot att tiden från ett arbete till ett annat ska bli så kort och meningsfull som möjligt.

TRR:s ledning arbetar med förändringsledning och har effektiviserat verksamheten kring ekonomiprocesserna tidigt.

Fakta

Läs mer på www.trr.se

Leveranser i tid med rätt värde