Vasakronan

”Samarbete för oss, i interna såväl som externa projekt, handlar om att skapa gemensamma målbilder och att hitta ett bra sätt att nå de målen tillsammans. Det handlar om leverans och tillit i grund och botten, ”menar Sören. ”Ett ömsesidigt förtroende och transparens gör det kul att jobba. Oavsett om man är konsult eller anställd på Vasakronan så är man en lika viktig kugge i maskineriet. Dessutom – tycker alla att det är kul så blir det lustigt nog också nästan alltid riktigt, riktigt bra.”

Vår kund Vasakronan, där vi levererar konsulttjänster kring Agresso sedan nästan 20 år, är Sveriges största fastighetsbolag. De jobbar resultatorienterat och ligger i framkant i många olika bemärkelser, bland annat när det gäller att driva innovativa projekt och prova nya idéer.

Ett sådant projekt var att skapa en aktivitetsbaserad arbetsplats i samband med flytt av huvudkontoret till nya lokaler. Vasakronan ville skapa en arbetsmiljö som underlättar samverkan och interaktion och som speglar deras gemensamma värdegrund.

”Vi utgår ifrån en humanistisk grundsyn som sätter stor tillit till den enskilda individen. En hög grad av välmående, trygga och motiverade individer levererar.” säger Sören Sandell, IT-chef på Vasakronan. ”Vi vill uppmuntra till att medarbetarna presterar och mår bra med förutsättningar som fungerar för dem.”

En aktivitetsbaserad arbetsplats innebär att alla ska kunna arbeta där det är naturligt och bäst. För att det ska fungera krävs det en IT-plattform där man kan vara mobil på riktigt och som främjar social digital interaktion. Ingen har en fast arbetsplats. Miljön uppmuntrar till kommunikation och samverkan i hela organisationen och var och en väljer sin arbetsplats själv. Det medarbetaren ska göra och hur denne känner sig för stunden styr valet. Vill de hitta andra kollegor, kan de använda en app som visar var alla befinner sig. Alla som jobbar på Vasakronan har tillgång till den appen. Där kan de också se var det finns lediga platser eller mötesrum. Sören poängterar att integritetsfrågan är mycket viktig för Vasakronan och att appen är till för att främja samverkan, hantera mötesrum samt följa upp hur lokalen nyttjas. All statistik sparas därför helt frikopplad från individen.

”Den fysiska miljön påverkar hur vi beter oss. Beroende på hur den är utformad kan man få olika saker att hända, eller inte hända. Utifrån vilka arbetssätt man vill använda och vilken utveckling man vill stödja, har lokalerna stor inverkan på om man lyckas eller inte. Därför är hela lokalen ett verktyg för verksamhetsutveckling.” fortsätter Sören. ”Efter att ha testat och finjusterat i två års tid kan vi konstatera att det här sättet att jobba är ett sätt som funkar och som medarbetarna gillar.”

Hela projektet har fått en enorm framgång och uppmärksamhet. Medarbetarnöjdheten är över 90 % och Vasakronan får dagligen studiebesök från både egna kunder och andra som är intresserade.

På Vasakronan initierar IT-avdelningen olika verksamhetsprojekt, snarare än att verksamheten fungerar som kravställare av IT. För Sören och IT-avdelningen gäller det att sätta sig in i och förstå verksamheten och sen leverera det som är bättre än det medarbetarna själva hade kunnat tänka ut.

”Vi försöker hitta deras smärta, identifiera hinder och möjligheter och konkretisera de krav som finns. Vi jobbar agilt och iterativt med snabb återkoppling och har därigenom fått ett stort förtroende ute i organisationen.” berättar Sören. ”Vi är en proaktiv IT avdelning. Vi är lyhörda och tar fram lösningar som ger medarbetarna ett bra stöd i utförandet av sina uppgifter. Ju mer som är automatiserat och lättillgängligt – desto mer sparar vi tid. Spara tid åt organisationen har blivit vårt mantra”.

Ett spännande projekt som nu drivs tillsammans med kommunikationsavdelningen är det nya intranätet – eller digitala arbetsplatsen som Sören hellre kallar det. Den digitala arbetsplatsen blir en väg in till allt som är relevant för den enskilda medarbetaren i sin roll. Målet är att det ska bli socialt, interaktivt, mobilt, uppgiftsorienterat och att det bli Nordens bästa intranät.

Hur når man då framgång i projekt, med leverantörer och sina medarbetare enligt Sören?

”Samarbete för oss, i interna såväl som externa projekt, handlar om att skapa gemensamma målbilder och att hitta ett bra sätt att nå de målen tillsammans. Det handlar om leverans och tillit i grund och botten, ”menar Sören. ”Ett ömsesidigt förtroende och transparens gör det kul att jobba. Oavsett om man är konsult eller anställd på Vasakronan så är man en lika viktig kugge i maskineriet. Dessutom – tycker alla att det är kul så blir det lustigt nog också nästan alltid riktigt, riktigt bra.”

Ord från Konsultnet

För oss på Konsultnet är det ett ärofyllt uppdrag att få samarbeta med en kund som har höga förväntningar på kvalitet och leverans. Det är två av våra egna ledord som vi lägger som grund för alla våra kundrelationer och som gör att vi fortsätter att utvecklas vidare som företag och som samarbetspartner.

Fakta

Läs mer på vasakronan.se

Leveranser i tid med rätt värde