Kundreferenser – så här tycker våra kunder om oss

Här kan du läsa omdömen och kundreferenser som vi samlat in från våra kunder.

Eftersom vår installation har nästan 200 klienter, har det krävts stor förmåga till flexibilitet för att kunna möta de krav och behov som våra olika kunder har haft, vilket både Konsultnet och vi inom Einar Mattsson har behövt hantera löpande.

Jeanette Skierus, projektledare och systemekonom på Einar Mattsson AB

Läs mer


Resultatet av uppgraderingen har varit över förväntan, vi hade aldrig kunnat drömma att det skulle bli klart på två månader. Det har gått så smidigt, och det finns processer för varje steg i projektet. Har det uppstått frågetecken så har det lösts väldigt fort och vi har fått omedelbar respons.

Peter Peterson, Ekonomichef på FTI

Läs mer


Konsultnet har visat engagemang från första dagen och snabbt satt sig in i vår verksamhet. De har varit en pålitlig samarbetspartner som har hjälpt oss att implementera systemet på rekordkort tid och alltid varit lätta att arbeta med. Vi kan varmt rekommendera Konsultnet och ser fram emot ett långt fortsatt samarbete.

Linnea Corell, Ekonomichef på Intea

Se Intea intervjun


Den fysiska miljön påverkar hur vi beter oss. Beroende på hur den är utformad kan man få olika saker att hända, eller inte hända. Utifrån vilka arbetssätt man vill använda och vilken utveckling man vill stödja, har lokalerna stor inverkan på om man lyckas eller inte. Därför är hela lokalen ett verktyg för verksamhetsutveckling. Efter att ha testat och finjusterat i två års tid kan vi konstatera att det här sättet att jobba är ett sätt som funkar och som medarbetarna gillar

Sören Sandell, IT-chef på Vasakronan

Läs mer


Relationen med Konsultnet har fungerat utmärkt. De har varit kompetenta, intresserade, engagerade och i projektarbetet duktiga på att kompetensöverföra till vår egen personal. Samarbetet mellan konsulter och anställda har fungerat över förväntan

Anette Ekstrand, Ekonomichef på HSB Stockholm

Läs mer


Jag har arbetat med Konsultnet sedan 2002, under hela min tid på Nutek. De uppfyller de krav jag ställer på externa konsulter: de ska vara kunniga, hålla tidplanerna och kunna ställa upp i det läget vi får problem.

Bengt Wiklund, Ekonomichef på Tillväxtverket

Läs mer


Kontakta oss

Leveranser i tid med rätt värde