Exportrådets smarta byte

Exportrådets nya koncernrapporteringssystem KN Koncern är helt integrerat med Agresso och kommer att göra stor skillnad genom att snabba upp den finansiella rapporteringen. Målet är att halvera tidsåtgången vid månadsbokslut – från fyra till två dagar. Ekonomichef Håkan Persson är mycket nöjd med projektet, som även innebär högre kvalitet och mindre manuell hantering.

Exportrådet finns idag representerat på drygt 60 marknader. I Sverige har organisationen exportrådgivare i varje län samt en central exportservice för marknadsinformation och exportteknisk rådgivning. Det ställer höga krav på ett effektivt och integrerat affärssystem.

Nyligen valde Exportrådet att ersätta sitt tidigare föråldrade koncernrapporteringssystem med KN Koncern och flytta in all funktionalitet i Agresso, samtidigt som man ville höja kvaliteten i redovisningen och korta ledtiderna vid bokslutet.

Vår nya koncernlösning har som uppgift att halvera tidsåtgången vid varje Kundreferens månadsbokslut – från fyra till två dagar. Det här håller vi nu på att realisera, säger ekonomichef Håkan Persson.

Referensbesök inför genomförandet

Som en del i förstudien och planeringen fick Exportrådet rådet att göra ett referensbesök.

Konsultnet gav oss ett bra tips. Vi har så specifik verksamhet att det är svårt att hitta någon som motsvarar oss, men Rymdbolaget och vi har vissa beröringspunkter. Vi var ute efter att höra hur mycket tid de hade sparat och diskuterade med deras redovisningschef. Sen hem på kammaren och fundera på om detta var något för oss.

Champagne för att fira

Håkan Persson menar att utmaningen har varit storleken och komplexiteten på projektet, plus att koncernredovisning i sig självt inte är helt enkelt. Det roligaste, å andra sidan, har varit att projektet roddes i land och kunde tas i drift utan anmärkningar eller omarbetningar.

Det blev rätt från början, vilket innebär en mycket imponerande arbetsinsats från Konsultnet. De har tagit reda på exakt hur vi vill ha det och vi å vår sida har verkligen engagerat oss. Allting har gjorts här på plats hos oss, och vi har fungerat bra tillsammans. De har gjort en exemplarisk leverans – från projektledning till dokumentation.

Till avslutningslunchen kände vi att vi verkligen ville visa hur mycket vi uppskattar deras arbete och kundfokus varför vi bestämde oss för att bjuda på champagne. Vi har all anledning att glädjas tillsammans åt ett mycket lyckat resultat och vi vill verkligen visa vår uppskattning. De blev jätteglada. Det tror jag inte hör till vanligheterna i vare sig deras eller vår arbetsvardag.

Leveranser i tid med rätt värde