Trafikverkets val av tidregistreringsverktyg

Per Kjellin har använt Business Pilot i många år under sin tid som systemförvaltare på Vägverket. Vid hopslagningen med Banverket och bildandet av Trafikverket i april 2010 föll valet på att fortsätta med Business Pilot för tidrapportering och uppföljning.

När Trafikverket bildades våren 2010 innebar det en hel del arbete i att skapa rutiner och att hitta gemensamma processer. Totalt består Trafikverket av ca 6 500 medarbetare spridda över hela landet. Tillsammans bidrar man till den nya myndighetens helhetssyn på de olika trafikslagen och bättre effekt av pengarna för infrastruktursatsningar.

Valet av tidregistreringsverktyg

På Trafikverkets huvudkontor i Borlänge konstaterar Per Kjellin, en av flera systemförvaltare inom ekonomiområdet, att den nya organisationen börjar komma i ordning.

Per Kjellin, Systemförvaltare Kundreferens myndighetsdelen att använda Business Pilot som verktyg för tidrapportering och uppföljning, vilket Per Kjellin har goda erfarenheter av sedan sin tid på Vägverket.

Verktyget är driftsäkert, jag minns att det var det enda som fungerade vid något tillfälle då alla andra webbsystem låg nere.

Smidig installation

När Trafikverkets skapades var man pressad att komma igång med fakturahantering, tidsskrivning och andra kritiska funktioner. Själva installationen av Business Pilot fungerade bra – rent praktiskt hämtades underlag på Konsultnets ftp-server och installationen gjordes av Trafikverkets egen personal. De tog senare hjälp av en konsult från Konsultnet i arbetet med att validera uppsättningen av Business Pilot tillsammans med en av Trafikverkets systemtekniker.

Parameterstyrd sökfunktion underlättar sökning

Trafikverkets verksamhet är omfattande och som konsekvens blev det ett stort antal uppdrag att tidskriva på i Business Pilot. Det växte snabbt fram ett behov att kunna ha en sökfunktion i systemet. Med den pressade tidsplan som fanns blev det bråttom att få hjälp med det.

Våra rullistor blev helt enkelt för omfattande för att fungera smidigt och Konsultnet levererade en parameterstyrd sökfunktion ett par dagar före deadline, vilket är bra gjort med tanke på att det var kort om tid redan från början.

Lång relation med Konsultnet

Relationen till Konsultnet är både lång och god. Konsultnet implementerade Business Pilot hos Vägverket en gång för länge sedan, och allt sedan dess finns kontakten där. När något behövs.

Vår relation är lång, och så ska det vara inom ekonomisystem. Det är inget man byter ofta. Konsultnet har förståelse för problemet och ger ett bra bemötande. Jag gillar att de kommer hit, löser vårt bekymmer och lämnar bra dokumentation efter sig så att vi kan klara oss själva – de gör sig inte oumbärliga, konstaterar Per Kjellin.

Leveranser i tid med rätt värde