Släpp hornen

21.01.2021

Som användare av Unit4 Business World känner du säkert till att det inte bara är logotypen och namnet för systemet som har ändrats flera gånger under de senaste åren.

En mängd förbättringar har gjorts i systemet, framförallt kring projektstödet och idag finns det stöd för hela projektets livscykel.

Många kunder är dock fortfarande kvar i gamla rutiner och använder systemet för endast en liten del av projektprocessen istället för att se den som en helhet.

Det finns numera stöd för att decentralisera en hel del uppgifter och projektledarna kan projektplanera, resursplanera och tidrapportera via mobila plattformar.
De kan även få all sin projektrapportering i webben via standardfunktioner i Business Worlds starka rapportfunktioner.

En ytterligare förbättring är att det nu är möjligt att attestera tidrapporter och fakturaförslag mobilt eller i webgränsnittet.
Ansvariga för faktureringsrutinen köra den helt i webben om det skulle önskas.

Se över er projektprocess, frigör tid genom att eliminera manuella rutiner, dubbelarbete och därigenom utnyttja affärssystemets potential.