Fastighetsbolaget Intea effektiviserar sina ekonomiprocesser med affärssystemet Unit4 Business World

Intea logo

Fastighetsbolaget Intea effektiviserar sina ekonomiprocesser med affärssystemet Unit4 Business World

Konsultnet har tecknat ett avtal med det svenska fastighetsbolaget Intea, som har valt Unit4s affärslösning Business World som SaaS-tjänst. Systemet planeras att vara i drift under oktober 2017.

Om Intea

Intea är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Bolaget befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehav uppgick i juni 2017 till cirka 4,1 miljarder kr. Intea finansieras av långsiktigt svenskt institutionellt kapital.

För mer information kontakta Martin Johannsson, Konsultnet på 0708 408 118.

Läs mer om Unit4 Business World för fastighetsbolag här