Förlängning av avtal mellan Konsultnet och Riksdagsförvaltningen

Sveriges Riksdag – Riksdagsförvaltningen, har valt att förlänga avtalet med Konsultnet kring Konsulttjänster Agresso i ytterligare två år.

Riksdagsförvaltningen är en myndighet som har till uppgift att underlätta riksdagens arbete. Förvaltningen hjälper ledamöterna med sakkunskap och beslutsunderlag och ser till att ledamöterna har bra arbetsförhållanden. Den informerar också om riksdagen och dess arbete.

www.riksdagen.se