Framgångsfaktorer bakom projektet för FTIs Agresso 5.7 uppgradering

Under hösten har Konsultnet hjälpt FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, med ett uppgraderingsprojekt till Agresso 5.7.

”Det kändes bra från ruta ett. Projektet gick smidigt, Konsultnet kändes lugna och trygga, samt tillsatte en projektledare som hade ett helhetsperspektiv på projektet och hade tät kontakt med vår interna dito.”
Säger Peter Petersson, ekonomichef på FTI.

2011 implementerades Agresso som affärssystem på FTI. Det var en lång och utdragen process och därför fanns inga tankar om en uppgradering när Agresso 5.7 släpptes i början av 2014.

Behovet av att uppgradera uppstod då FTI under året fattade beslutet att gå från pappersfakturor till elektronisk fakturahantering. I samband med upphandlingen för ett nytt e-fakturasystem rekommenderades en uppgradering till Agresso 5.7 som har bättre stöd och funktionalitet för e-fakturor.

Peter Petersson, ekonomichef på FTI, fick då kontakt med Konsultnet som har gedigen erfarenhet när det gäller uppgraderingsprojekt.

Efter ett antal möten med Bernt Olsson och teamet på Konsultnet, kände sig Peter trygg med att de hade valt en leverantör som har djupgående kunskap om uppgraderingar, verktyg och processer.

”Det kändes bra från ruta ett” säger Peter. ”Projektet gick smidigt, Konsultnet kändes lugna och trygga, samt tillsatte en projektledare som hade ett helhetsperspektiv på projektet och hade tät kontakt med vår interna dito.”

Projektet startade i september 2014 och Agresso 5.7 gick i drift ett par månader senare på FTI. Peter reflekterar att två viktiga fördelar med samarbetet har varit snabbheten och tryggheten kring processen. En annan framgångsfaktor är att det var stor flexibilitet från både FTIs och Konsultnets sida.

”Resultatet av uppgraderingen har varit över förväntan, vi hade aldrig kunnat drömma att det skulle bli klart på två månader. Det har gått så smidigt, och det finns processer för varje steg i projektet. Har det uppstått frågetecken så har det lösts väldigt fort och vi har fått omedelbar respons” fortsätter Peter. ”Sammanfattningsvis så är vi mycket nöjda med samarbetet med Konsultnet.”.

Monica Olsson Norman, VD på Konsultnet instämmer ”Vårt samarbete har fungerat väldigt väl. Både vi och FTI satte av tid och resurser redan från start och att båda parter har levt upp till och hållit sina löften vilket har bidragit till det goda resultatet.”

Framgångsfaktorer – insikter från projektet

  • Sätt av tid och resurser från början utifrån kundens förutsättningar.
  • Flexibilitet från båda parter.


Om FTI

FTI ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som producenter betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI ägs av materialbolag som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar.

Läs mer på www.ftiab.se