Intea har gått i drift med Unit4 Business World

Fastighetsbolaget Intea ersatte sitt befintliga ekonomisystem och effektiviserade sina ekonomiprocesser med affärssystemet Unit4 Business World levererat som en SaaS-tjänst. Projektet gick i mål i oktober enligt den snabba tidplan som sattes när projektet startade i juni 2017.

”Konsultnet har visat engagemang från första dagen och snabbt satt sig in i vår verksamhet. De har varit en pålitlig samarbetspartner som har hjälpt oss att implementera systemet på rekordkort tid och alltid varit lätta att arbeta med. Vi kan varmt rekommendera Konsultnet och ser fram emot ett långt fortsatt samarbete.”
– Linnea Corell, Ekonomichef på Intea

Om Intea
Intea grundades hösten 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Inteas portfölj uppgår till ca 202 400 kvm uthyrbar area och innehåller rättsväsende, högre utbildning och övriga förvaltningslokaler.