Videointervju med Intea

Intea berättar vilket mervärde de har fått ut av Unit4 Business World projektet i samarbete med Konsultnet.


Intea grundades hösten 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Inteas portfölj uppgår till ca 202 400 kvm uthyrbar area och innehåller rättsväsende, högre utbildning och övriga förvaltningslokaler.