Videointervju med Intea

Intea berättar vilket mervärde de har fått ut av Unit4 Business World projektet i samarbete med Konsultnet.

Kan du berätta lite om er och vilka ni är?

Inte är ett fastighetsbolag vars syfte är att investera och förvalta social infrastruktur.

Kan du berätta lite om projektet?

Vi hade satt en kort deadline för att hämta hem redovisningen. Och jag har ju tidigare jobbat med Konsultnet och har starkt förtroende till er. För oss var det ett självklart val att välja Konsultnet som samarbetspartner.

Vilket mervärde har ni fått ut av projektet?

Vi har kunnat hämta hem vår redovisning och där med kunnat få mer kontroll och fått högre kvalitet på vår rapportering.

Hur har samarbetet med Konsultnet varit?

Det har varit ett väldigt bra samarbete. Båda parterna har varit väldigt involverade i projektet och vi har aktivt jobbat tillsammans med Konsultnet för att kunna nå fram till målen.

Mer om Intea

Intea grundades hösten 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Inteas portfölj uppgår till ca 202 400 kvm uthyrbar area och innehåller rättsväsende, högre utbildning och övriga förvaltningslokaler.

Till Inteas hemsida

Läs tidigare blogginlägg