Konsultnet växer med nya dotterbolag

Konsultnet Scandinavia AB funnits sen 1995. Sedan dess har vi vuxit både i antal kunder och anställda. Vi är stolta över att ha funnits en så lång tid i den här branschen och vår målsättning är att växa.

Bolaget innehåller idag två typer av verksamhet och vi känner ett behov att förtydliga vår affär inom respektive område.
Det innebär i korthet att Konsultnet Scandinavia AB växer med nya dotterbolag, Konsultnet AB och Effectplan International AB.

Konsultnet AB har fokus på försäljning och konsultationer kring affärssystemet Unit4 Business Word. Effectplan International AB skall verka för att sälja och utveckla den egna produkten Effectplan via det internationella partnernätverket.

Koncernchef och VD för Konsultnet AB är Monica Olsson Norman. VD för Effectplan International AB är Bernt Olsson.

Vid frågor, kontakta oss.