Vi säljer licenser och tjänster kring Unit4 Business World

Med Unit4 Business World (tidigare Agresso) affärssystem skapar vi enkla och effektiva lösningar som sparar tid och ger dig möjlighet att fokusera mer på din kärnverksamhet. Vi tar ansvar för din systemlösning och vägleder er genom hela processen.

Våra tjänster

Verksamhetsutveckling

Vi hjälper er att utveckla era verksamhetsprocesser och systemstöd. System, processer och användare samverkar i ett komplext samspel. Vi har en lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder hitta den bästa lösningen för just deras verksamhet.

Läs mer

Nyinstallationer

Nyinstallationer handlar om att göra det bästa av de förutsättningar som finns i verksamheten. Att framtidssäkra systemstöd och arbetsprocesser samt att realisera långsiktiga värden med de lösningar som affärsystemet Unit4 Business World erbjuder.

Läs mer

Uppgraderingar

Få alltid viktiga uppgraderingar när du behöver dem så att du inte hamnar efter och förlorar viktiga värden.

  • Med ett förvaltningsavtal med oss får du viktiga uppdateringar
  • Ligg steget före dina konkurrenter

Läs mer

Förvaltning och vidareutveckling

Förvaltningsperspektivet är i vår mening starkt kopplat till ett löpande systemunderhåll och utveckling. Den stora utmaningen blir ofta nya krav på förändringar och vikten av att ha siktet inställt på rätt mål redan från början.

Läs mer

Läs vad våra kunder tycker om oss

Läs vad våra kunder har att säga om oss och våra konsulter.

Läs våra kundreferenser

Leveranser i tid med rätt värde