Vi säljer licenser och tjänster kring Unit4 Business World

Med Unit4 Business World (tidigare Agresso) affärssystem skapar vi enkla och effektiva lösningar som sparar tid och ger dig möjlighet att fokusera mer på din kärnverksamhet. Vi tar ansvar för din systemlösning och vägleder er genom hela processen.

Våra tjänster

Utveckling

Konsultnet utvecklar lösningar med Unit4 Business World för din verksamhet. Omvärlden förändras och nya möjligheter tillkommer ständigt. Tillsammans med oss skapar du din personliga plattform och hjälper hela din organisation att samverka i ett modernt gränssnitt.

Läs mer

Integrationer

Verksamhetsförändringar och behov av olika systemlösningar förändras över tid. Effektivitetsvinster uppnås genom aktivt informationsutbyte mellan systemen där
informationen uppdateras regelbundet och behov av att registrera underlag i flera system minimeras.

Läs mer

Implementation

Nyinstallationer handlar om att göra det bästa av de förutsättningar som finns i verksamheten. Att framtidssäkra systemstöd och arbetsprocesser samt att realisera långsiktiga värden med de lösningar som affärsystemet Unit4 Business World erbjuder.

Läs mer

Uppgradering

Konsultnet hjälper dig att uppgradera till den senaste versionen av Unit4 Business World. Vi genomför lyckade uppgraderingar, som skapar värde, i samarbete med dig som kund.

Läs mer

Förvaltning

Förvaltningsperspektivet är i vår mening starkt kopplat till ett löpande systemunderhåll och utveckling. Den stora utmaningen blir ofta nya krav på förändringar och vikten av att ha siktet inställt på rätt mål redan från början.

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Konsultnet hjälper er att utveckla era verksamhetsprocesser och systemstöd. System, processer och användare samverkar i ett komplext samspel. Vi har en lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder hitta den bästa lösningen för just deras verksamhet.

Läs mer

Läs vad våra kunder tycker om oss

Läs vad våra kunder har att säga om oss och våra konsulter.

Läs våra kundreferenser

Leveranser i tid med rätt värde