Integrationer och integrationslösningar

Verksamhetsförändringar och behov av olika systemlösningar förändras över tid. Effektivitetsvinster uppnås genom aktivt informationsutbyte mellan systemen där
informationen uppdateras regelbundet och behov av att registrera underlag i flera system minimeras.

Konsultnet kan erbjuda att specificera/bygga och konfigurera moderna kommunikationsprotokoll för att hantera informationsutbyte mellan IT-system, inom och utanför den egna organisationen.

Vi arbetar både med webbaserade protokoll och med filtransportsrelaterade, från specifika filformat till xml-baserade filstrukturer. För eventbaserad systemintegrationer arbetar vid med olika standarder, exempelvis webbAPI och SOAP.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte för genomgång av systemarkitektur och för mer information om och runt lämpliga systemlösningar

Läs våra kundreferenser

Leveranser i tid med rätt värde