Nyinstallationer av Unit4 Business World

Vi har varit med och drivit nyinstallationer av Unit4 Business World (tidigare Agresso) i över 20 år med totalansvar för allt från stora koncernprojekt med över 120 bolag under tre års tid, till mindre företag där projekten varat några månader. Denna bredd av uppdrag har gjort oss unika på att anpassa oss till kundens verklighet när det gäller ekonomiska och organisatoriska förutsättningar.

Läs våra kundreferenser

Genomförande

Genomförandefasen av en nyinstallation består av följande delmoment:

 • Förstudie
 • Planering
 • Genomförande
 • Avslut
 • Utvärdering & Uppföljning av Effektmål

Projektledaren tar fram en projektplan som kompletterar den i planeringsfasen framtagna projektbeskrivningen.
Innan arbetet påbörjas  med att slutgiltigt detaljplanera projektet bör innehållet fingranskas i kravspecifikationen och uppdragsbeskrivningen som gjordes i planeringsfasen. Resultatet av din granskning samlar du i en projektplan. Projektledaren ansvarar för planering, bemanning och styrning av arbetet och rapporterar till projektets styrgrupp.

Projektbeskrivningen är det slutgiltiga dokumentet som du och projektgruppen ska arbeta efter för att genomföra projektet. Det är mot projekt-beskrivningen som du gör den löpande uppföljningen och avstämningen. Dokumentera varje möte i ett protokoll där beslut och eventuella förändringar mot planen framgår.

Delmoment vid genomförandet av nyinstallation

 • Projektplan
 • Processen
 • Projektledning & bemanning
 • Uppföljning mot projektbeskrivning.

Löpande rapportering och uppföljning vid projektledning

 • Följ upp risker
 • Följ upp upparbetad tid, återstående tid och kostnader
 • Styr resurser, aktiviteter och kvalitet
 • Informera, entusiasmera och kommunicera
 • Rapportera projektstatus

Implementeringsmetoder

 • Konsultnet projektmodell – enligt PPS
 • AIM – Agresso Implementationsmetod

 

 

Kontakta oss

Leveranser i tid med rätt värde